SITE

De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE): een initiatief van energieleveranciers en distributieplatformen.

Doelstelling SITE

De doelstelling van de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE) is het vergroten van de transparantie, de compliance en integriteit op en daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) advisering over en bemiddeling en verkoop van energiecontracten.

SITE tracht dit doel onder meer te bereiken door het initiëren en beheren van een register van Intermediairs (het CIRE-register) ten behoeve van leveranciers en distributieplatformen in de energiemarkt. Aan de toetreding tot het register is een verificatieonderzoek verbonden. Hierbij wordt de Intermediair getoetst op vindbaarheid, bereikbaarheid en herkenbaarheid. Indien een Intermediair op basis van het onderzoek de status Verified krijgt, mag deze het CIRE-keurmerk voeren. De aangesloten partijen werken alleen met Intermediairs die zich hebben geregistreerd in het CIRE-register. De Intermediair die zich registreert in CIRE is gebonden aan de CIRE Gedragscode.

SITE werkt als een onafhankelijke, professionele, transparante en deskundige organisatie en probeert een zo groot mogelijk begrip, draagvlak en betrokkenheid bij alle stakeholders te bewerkstellingen.

Laatste nieuws

CIRE Commissies prikkelen met toekomstplannen

Het interactieve deel van het Jaarcongres van CIRE kwam vanuit de interne commissies Doorontwikkeling, Markt en CIRE Gedragscode. Zij gingen in gesprek met deelnemers over de toekomst van het CIRE-Keurmerk. Meer lezen

Wij zoeken talent!

CIRE zoekt enthousiaste, capabele mensen die zich willen inzetten in één van onze commissies of als SITE bestuurslid. Een unieke kans om met vakgenoten in contact te komen en actief bij te dragen aan de doelstelling van CIRE: een transparante en duurzame energiemarkt. Hieronder de openstaande vacatures. Meer lezen

ACM: klachten energiewerving nemen niet af

Tijdens het CIRE Jaarcongres gaf de ACM bij monde van Joris Ruigewaard en Diederik Berghuijs een nadere inkijk in hun toezicht op de energiesector. Zij illustreerden aan de hand van praktijkvoorbeelden welke overtredingen zij tegenkomen in de voornamelijk telefonische energiewerving. Meer lezen
Meer nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.