Keurmerken en logo's

Uitleg CIRE transparantiekeurmerk en deelnemerlogo’s

CIRE stelt een transparantiekeurmerk beschikbaar voor intermediairs. Een intermediair is een partij die bemiddelt tussen de leverancier van energie en de eindklant en in die rol energiecontracten afsluit. Aanbieders in de energiemarkt (leveranciers en distributieplatforms) kunnen aan het transparantiekeurmerk herkennen of zij met een eerlijke en transparante intermediair werken.

CIRE verified

Voor alle bij CIRE aangesloten energieleveranciers en distributieplatforms (deelnemers) is het deelnemerlogo beschikbaar. Hiermee kunnen leveranciers en distributieplatforms die deelnemen in de zelfregulering door de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE) publiekelijk uitdragen dat zij:

  • het CIRE Transparantiekeurmerk steunen
  • CIRE in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd.
CIRE deelnemer

Intermediairs met transparantiekeurmerk zijn 'CIRE Verified'

Intermediairs die het transparantiekeurmerk voeren voldoen aan de door CIRE gestelde transparantievereisten. Daarop is gecontroleerd door CIRE. Ook verklaart de intermediair zich te houden aan de Gedragscode van CIRE. CIRE monitort doorlopend op naleving van de vereisten. Elke intermediair krijg jaarlijks opnieuw een volledig onderzoek.

Indien je denkt dat een Intermediair ten onrechte Verified is en/of ten onrechte het CIRE keurmerk voert kan je hierover een klacht indienen.

Transparantiekeurmerk voor buitenlandse intermediairs

Buitenlandse intermediairs kunnen zich ook in CIRE registreren en het transparantiekeurmerk behalen. Het logo voor buitenlandse intermediairs is groen. De voorwaarden voor het voeren van keurmerk wijken niet af. Buitenlandse intermediairs moeten voldoen aan de transparantievereisten van CIRE en akkoord gaan met de gedragscode van CIRE.

CIRE buitenlandse intermediars

Deelnemerlogo ook in premium versie beschikbaar

Het deelnemerlogo mag gevoerd worden door energieleveranciers en distributieplatforms die een geldige deelnemerovereenkomst hebben met de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies. Zij tonen daarmee dat ze actief bijdragen aan transparantie in de energiemarkt en hun bedrijfsvoering daarop hebben aangepast. Intermediairs mogen geen deelnemerlogo voeren. Energieleveranciers en distributieplatforms kunnen het logo gebruiken in al hun communicatie, zoals bijvoorbeeld website, e-mail en social media.

Naast het reguliere deelnemerlogo is een premium deelnemerlogo beschikbaar. Dit logo is voor energieleveranciers en distributieplatforms waarvan alle intermediairs zijn ingeschreven bij CIRE. De deelnemer toont dit iedere zes maanden aan met een accountantsverklaring.

Klik hier voor de voorwaarden voor het voeren van het deelnemerlogo.