Keurmerk met screening en gedragscode

Aan de toetreding tot het CIRE-register is een onderzoek verbonden. Hierbij wordt de intermediair getoetst op vindbaarheid, bereikbaarheid en herkenbaarheid. Indien een intermediair voldoet aan de vereisten, mag deze het CIRE-keurmerk voeren.

B2b keurmerk

De intermediair die zich registreert in CIRE wordt gescreend. CIRE doet onderzoek naar  onder meer de directie/eigenaar(s) van de intermediair, het gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid en de reputatie op internet. De vereisten zijn vastgelegd in de CIRE-gedragscode. Voldoet een intermediair aan de eisen, dan mag hij het CIRE-keurmerk voeren.

Het CIRE-register en keurmerk zijn bedoeld bedoeld als middel voor de sector om de intermediairs te kunnen beoordelen. Het biedt  energieleveranciers en distributieplatforms inzicht in de zichtbaarheid, vindbaarheid en bereikbaarheid van een intermediaire verkooporganisatie. Energieleveranciers en distributieplatformen die verbonden zijn aan CIRE  werken exclusief met partijen die het CIRE-keurmerk mogen voeren.

Klachtenafhandeling

Energiewerving wordt inzichtelijk omdat intermediairs zich conformeren aan de eisen van de CIRE Gedragscode. Dit betekent niet dat ieder verkoopgesprek dat gevoerd wordt foutloos is. Het betekent wel dat een energieklant die niet tevreden is deze partij kan vinden, rechtstreeks kan bereiken en zijn recht kan halen. Als de consument hier niet in slaagt kan hij terecht bij ons meldpunt.  Bij de verkoop van een complex product als energie is het onmogelijk om geen annuleringen, vragen of klachten te genereren. Dat is ook niet erg, als ze maar worden oplost. Het klachten meldpunt vervult daarin een belangrijke rol.

Laatste nieuws

Meer nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.