CIRE Klachtenprocedure

CIRE heeft een eigen klachtenloket en onafhankelijk toezicht. Indien een consument er bij een geschil niet uitkomt met een intermediair of vice-versa, kan CIRE bemiddelen. Zo kan een escalatie voorkomen worden.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure is als volgt:

  1. De klager dient een formele klacht in via het formulier op de website.
  2. De Beheerder beoordeelt of de klacht voldoende onderbouwd is.
  3. De Beheerder stuurt de klacht voor wederhoor naar de intermediair.
  4. De intermediair heeft 28 dagen om intern onderzoek te doen en een reactie (verweer) te geven.
  5. Klacht en eventuele reactie worden door de Beheerder verzonden aan de Commissie Compliance.
  6. De Commissie Compliance doet binnen 28 dagen uitspraak en geeft aan of de klacht gegrond is en wat de sanctie is.
  7. Als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak kunnen ze beroep aantekenen bij de Geschillencommissie. Ook de partij die niet in beroep gaat wordt daarvan op de hoogte gesteld en krijgt de gelegenheid op het beroepschrift te reageren.

Resumerend zal de klachtenprocedure betrekking hebben op een periode van twee tot drie maanden, vanaf het moment dat uw klacht voldoende onderbouwd en in behandeling genomen is.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.