CIRE Gedragsregels

Als intermediair in CIRE verbindt u zich aan de CIRE Gedragscode. Hierin worden regels gesteld voor de energieverkoop door intermediairs. Er is onafhankelijk toezicht op de naleving van de Gedragscode.

CIRE Gedragscode

De gedachte achter CIRE is dat een intermediaire verkooporganisatie bereikbaar, online vindbaarheid en zichtbaar is. Het moet voor de klant duidelijk zijn wie de verkoper is, zo kan hij ook bij misstanden zijn recht halen. In de CIRE Gedragscode wordt duidelijk omschreven aan welke eisen de Intermediair minimaal moet voldoen om voor het transparantiekeurmerk in aanmerking te komen. Ook is explicieter opgenomen dat -bij klachten- de verkoper zelf moet aantonen dat hij zich aan de regels houdt.  In de CIRE Gedragscode wordt nadrukkelijk gerefereerd aan de in de Nederlandse Reclame Code opgenomen Code Telemarketing en Code Fieldmarketing  en wordt er aangesloten bij de bepalingen uit de Gedragscode Consument en energieleverancier van de branchevereniging Energie Nederland. Dat betekent dat als een Intermediair deze Codes overtreedt, hij automatisch ook in strijd handelt met de overeenkomstige bepalingen van de CIRE Gedragscode.

Het is voor iedereen mogelijk een overtreding van de CIRE gedragscode door geregistreerde Intermediairs te melden. Meer over de handhaving en toezicht op de naleving van de gedragscode leest u in het CIRE Handhavingsreglement.

Wilt u meer weten over de verschillende procedures van CIRE? Log dan rechts bovenin het scherm in uw CIRE-omgeving in voor de aanvullende documenten.

Naam Versie Document

CIRE Gedragscode voor Intermediairs

Download

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.