FAQ Intermediairs

Vind antwoord op de meest gestelde vragen.

1. Welke organisatie zit achter CIRE?

De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE): een initiatief van energieleveranciers en distributieplatformen. De Stichting verstrekt aan intermediairs die aan de vereisten voldoen een Transparantiekeurmerk.

2. Wat is het doel van CIRE?

Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) verkoop van energiecontracten.

Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

3. Wat houdt verificatie door CIRE in?

Na registratie doet CIRE onderzoek naar onder meer de directie/eigenaar(s) van de intermediair, het juiste gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid voor energieklanten en de reputatie op internet. Daarnaast monitort CIRE op doorlopende basis de volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de gegevens van geregistreerde intermediairs.

4. Wat zijn de voordelen van registratie in CIRE?

Als geverifieerd intermediair onderscheidt uw organisatie zich positief en draagt zij bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt.

Als geverifieerd intermediair ontvang u bovendien:

 • Het Transparantiekeurmerk van CIRE.
 • De bijbehorende status om energiecontracten te verkopen in opdracht van aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
 • De mogelijkheid om het dossier van uw organisatie te onderhouden en te delen met aan CIRE deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen.
 • Toegang tot handzame, betaalbare compliance bouwstenen zoals voor uw praktijk relevant nieuws en relevante juridische documentatie.

Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

5. Welke intermediairs moeten zich registreren in CIRE?

CIRE streeft naar volledige transparantie van de (intermediaire) verkoop van energie. Elk type intermediair zou in het register ingeschreven moeten worden. Bemiddelt u via de telefoon, via persoonlijke verkoop, deur aan deur, vanuit een winkel, online, met een eigen handelsnaam of die van een ander, klein-zakelijk of alleen grootzakelijk? Het maakt geen verschil. Elk door middel van een eigen KvK nummer identificeerbare intermediair dient zich in CIRE in te schrijven.

Op dit moment is het voor intermediairs zonder Nederlands KvK nummer niet mogelijk zich bij CIRE te registeren.

6. Is registratie in CIRE verplicht?

De deelnemers – dus alle aangesloten energieleveranciers en platforms – van de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies verplichten per 1 april 2020 hun directe en indirecte intermediairs dat zij zijn ingeschreven in CIRE.

Wacht dus niet langer en draag bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt!

7. Geldt er een maximumtermijn voor het voltooien van mijn registratie?

De maximumtermijn voor het voltooien van uw registratie betreft 6 weken. Na deze termijn zal uw inschrijving geannuleerd worden. Het is niet mogelijk een nieuwe registratie onder hetzelfde KVK-nummer te maken. Voltooi uw registratie dus op tijd en draag bij aan een positief imago van een duurzame en eerlijke intermediaire markt!

8. Wat betekent de status Investigating?

Tegen de Intermediair met de status Investigating is naar aanleiding van een klacht of bij een ander vermoeden van een overtreding  van het CIRE Handhavingsreglement een onderzoek gestart en het verzoek tot verweer is verzonden aan de betrokken Intermediair. Hangende het onderzoek krijgt de Intermediair de status Investigating. De Intermediair mag het Keurmerk blijven voeren tot een onherroepelijke uitspraak van de Commissie Compliance of de Geschillencommissie.

9. Wanneer en hoe mag een intermediair het CIRE Transparantiekeurmerk gebruiken?

Het CIRE keurmerklogo mag enkel en alleen door de intermediair worden gebruikt,

 • die de CIRE status Verified heeft,
 • aan wie het is verstrekt,
 • nadat het is verstrekt door de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies.

Als de intermediair niet (langer) de status Verified heeft, dient het CIRE keurmerklogo onmiddellijk verwijderd te worden van alle vormen van communicatie van de intermediair.

Voorschriften gebruik

 • Het CIRE keurmerklogo mag niet worden veranderd, gereproduceerd, of aangepast zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies.
 • Het CIRE keurmerklogo dient bij plaatsing in digitale communicatie zoals website, email, social media, een hyperlink te bevatten naar www.cire-register.nl en het CIRE ID van de intermediair te vermelden.

Niet-verplichte toevoegingen

 • Bij tekstuele toevoeging dient de volledige naam te worden vermeld: Centraal Intermediair Register Energiemarkt.
 • De officiële pay off van CIRE is Samen voor een duurzame en eerlijke markt!
10. Ik ben een ZZP’er die exclusief in opdracht en uit naam van een andere intermediair werft. Kan ik ook het CIRE Transparantiekeurmerk behalen?

Ja. CIRE streeft naar volledige transparantie van de (intermediaire) verkoop van energie. Ook als u exclusief werft in opdracht en uit naam van een andere intermediair kun u het CIRE Transparantiekeurmerk behalen. U kunt dit tijdens de registratie aangeven. Als wij kunnen vaststellen dat dit klopt, worden de gestelde vereisten hierop aangepast. Het is dan bijvoorbeeld niet nodig een eigen website te hebben.

11. Heeft elke intermediair een eigen website nodig om te voldoen aan de vereisten voor het CIRE Transparantiekeurmerk?

De hamvraag is: Onder welke handelsnaam werf u energiecontracten en aan welke partij behoort die toe?

Eigen handelsnaam

Bent u aangesloten via een distributieplatform en werft u ‘voor eigen naam en risico’? Dan moet u wel een eigen website hebben die aansluit bij de identiteit die u hanteert en communiceert richting energieklanten. En dient u aan alle vereisten voor het gegevens- en transparantieonderzoek te voldoen.

Geen eigen handelsnaam

Werft u – met toestemming – onder handelsnaam van een distributieplatform, energieleverancier of opdrachtgevende derde? En is bij CIRE bekend dat dat klopt? Dan hoeft u geen eigen website te hebben om te voldoen aan de vereisten.

12. Ik vertegenwoordig meerdere ondernemingen. Welke van mijn ondernemingen moet ik registreren?

CIRE onderzoekt onder meer de directie/eigenaar(s) van de intermediair, het juiste gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid voor energieklanten en de reputatie op internet. Het gaat daarbij om transparantie richting de energieklant.

Dus de onderneming(en) in die één of meer handelsnamen/concepten dragen waarmee u energieklanten adviseert of werft, die schrijf u in.

13. Wie kan mijn organisatiegegevens en mijn rapporten inzien?

De door u verstrekte informatie wordt door CIRE vertrouwelijk behandeld en gecontroleerd. Daar geeft u ons opdracht toe. CIRE medewerkers hebben hiervoor toegang tot uw gegevens.

Een CIRE Deelnemer (leverancier of platform) kan van alle intermediairs de CIRE status inzien. Rapporten over uw organisatie kunnen door CIRE Deelnemers bij u worden opgevraagd. Alleen als u een verzoek accepteert, wordt een rapport met de betreffende Deelnemer gedeeld.  U bepaalt zelf met welke Deelnemer u de rapporten over uw organisatie deelt.

Gegevens over uw connecties met Deelnemers worden nooit gedeeld met andere Deelnemers.

14. Ik wil een klacht indienen over een CIRE intermediair, kan dat?

Indien u denkt dat een Intermediair ten onrechte Verified is en/of ten onrechte het CIRE keurmerk voert kan u hierover een klacht indienen. Wij horen dan graag waarom u vindt dat de Intermediair niet voldoet aan de CIRE transparantie eisen. Hier leest u hoe u een klacht kunt indienen.

15. Kan ik mijn onvoltooide registratie nog annuleren?

Het staat u vrij uw registratie te annuleren. Hiervoor kunt u contact opnemen via backoffice@cire-register.nl. Tot twee weken na betaling kan dit kosteloos, na deze termijn is creditering niet meer mogelijk. Blijft u na het annuleren van uw registratie wel actief? Houd er dan rekening mee dat het ontbreken van een CIRE-registratie hieraan in de weg kan staan; steeds meer energieleveranciers en platformen werken alleen nog met Verified Intermediairs.

16. Ik heb mij uitgeschreven uit het CIRE-register, maar ik wil mij opnieuw aanmelden. Kan dat?

Ja, dat kan. Echter kunt u zich per KvK-nummer één keer registreren. Wilt u zich onder hetzelfde KvK-nummer opnieuw aanmelden? Neem dan contact op via backoffice@cire-register.nl. Aan het heractiveren van uw registratie kunnen kosten verbonden zitten. Is er sprake van een nieuw KvK-nummer? Dan kunt u een nieuwe registratie maken.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.