Vragen over Handhaving

1. Moet ik reageren op een klacht die ik krijg via de Beheerder?

Ja, in principe kan u aan de hand van één klacht op Non-Verified worden gezet. U mag dan ook het CIRE-transparantiekeurmerk niet meer voeren. Dit is een zware sanctie. Het is dus belangrijk om altijd en tijdig te reageren en verweer te voeren wanneer de Beheerder van CIRE u daartoe gelegenheid biedt. Wanneer geen verweer wordt gevoerd, wordt het risico gelopen dat de Commissie Compliance gemotiveerde klachten direct toewijst en de sanctie Non-Verified (tijdelijk) oplegt. Dit betekent dat u het CIRE-keurmerk niet mag gebruiken én business misloopt omdat veel energieleveranciers alleen met Verified Intermediairs willen werken.

2. Kan een organisatie weer op Verified komen als hij Non-Verified wordt na een klacht?

Ja, de mogelijkheid bestaat dat de Commissie Compliance besluit om een Intermediair een bepaalde tijd op Non-Verified te zetten en wanneer deze periode voorbij is de betrokken Intermediair uit te nodigen om op voldoende integere wijze aan te tonen dat hij compliance maatregelen heeft getroffen die een herhaling van de eerder vastgestelde overtreding kan voorkomen. De Intermediair wordt dan in de gelegenheid gesteld – binnen een vastgestelde termijn – zijn processen op orde te brengen. Op deze wijze worden goedwillende partijen meegenomen in een kwaliteits- en verbetertraject.

3. Wat betekent de status Investigating in het CIRE Register?

Tegen de Intermediair met de status Investigating is naar aanleiding van een klacht of bij een ander vermoeden van een overtreding van de CIRE Gedragscode een onderzoek gestart en het verzoek tot verweer is verzonden aan de betrokken Intermediair. Gedurende het onderzoek krijgt de Intermediair de status Investigating. De Intermediair mag het keurmerk blijven voeren tot een onherroepelijke uitspraak van de Commissie Compliance of de Geschillencommissie.

4. Hoe lang duurt de klachtenprocedure?

De klachtenprocedure heeft gemiddeld betrekking op een periode van twee tot drie maanden, vanaf het moment dat de klacht voldoende onderbouwd en in behandeling genomen is.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.