Klachten?

Vindt u dat een partij onterecht het CIRE-keurmerk voert en heeft u reeds contact met de partij in kwestie gehad, maar komt u er onderling niet uit? Dan kunt u bij CIRE terecht. U kunt een klacht indienen door het invullen van het klachtenformulier.

Klachtenprocedure

  1. U dient een formele klacht in via het formulier.
  2. De Beheerder beoordeelt of de klacht voldoende onderbouwd is.
  3. De Beheerder stuurt de klacht voor wederhoor naar de verkopende partij.
  4. De verkopende partij heeft 28 dagen om intern onderzoek te doen en een reactie (verweer) te geven.
  5. Klacht en eventuele reactie worden door de Beheerder verzonden aan de Commissie Compliance.
  6. De Commissie Compliance doet binnen 28 dagen uitspraak en geeft aan of de klacht gegrond is en wat de sanctie is.
  7. Als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak kunnen ze beroep aantekenen bij de Geschillencommissie. Ook de partij die niet in beroep gaat wordt daarvan op de hoogte gesteld en krijgt de gelegenheid op het beroepschrift te reageren.

Resumerend zal de klachtenprocedure betrekking hebben op een periode van twee tot drie maanden, vanaf het moment dat uw klacht voldoende onderbouwd en in behandeling genomen is. Middels onderstaande link kunt u meer informatie over toezicht op de naleving van de CIRE-Gedragscode vinden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.