FAQ

Vind het antwoord op de meest gestelde vragen.

1. Welke organisatie zit achter CIRE?

De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE): een initiatief van energieleveranciers en distributieplatformen. De Stichting verstrekt aan Intermediairs die aan de vereisten voldoen een transparantiekeurmerk.

2. Wat is het doel van CIRE?

Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) verkoop van energiecontracten.

Samen voor een duurzame en eerlijke markt!

3. Wat houdt verificatie door CIRE in?

Na registratie doet CIRE onderzoek naar onder meer de directie/eigenaar(s) van de Intermediair, het juiste gebruik van handelsnamen, online vindbaarheid, bereikbaarheid voor energieklanten en de reputatie op internet. Daarnaast monitort CIRE op doorlopende basis de volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de gegevens van geregistreerde Intermediairs.

4. Wanneer en hoe mag een Intermediair het CIRE-transparantiekeurmerk gebruiken?

Het CIRE-keurmerklogo mag enkel en alleen door de Intermediair worden gebruikt,

  • die de CIRE status Verified heeft,
  • aan wie het is verstrekt,
  • nadat het is verstrekt door de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies.

Als de Intermediair niet (langer) de status Verified heeft, dient het CIRE-keurmerklogo onmiddellijk verwijderd te worden van alle vormen van communicatie van de Intermediair.

Voorschriften gebruik

  • Het CIRE-keurmerklogo mag niet worden veranderd, gereproduceerd, of aangepast zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies.
  • Het CIRE-keurmerklogo dient bij plaatsing in digitale communicatie zoals website, email, social media, een hyperlink te bevatten naar www.cire-register.nl en het CIRE ID van de Intermediair te vermelden.

Niet-verplichte toevoegingen

  • Bij tekstuele toevoeging dient de volledige naam te worden vermeld: Centraal Intermediair Register Energiemarkt.
  • De officiële pay off van CIRE ‘Samen voor een duurzame en eerlijke markt!’
5. Ik wil een klacht indienen over een CIRE Intermediair, kan dat?

Indien u denkt dat een Intermediair ten onrechte Verified is en/of ten onrechte het CIRE keurmerk voert kan u hierover een klacht indienen. Wij horen dan graag waarom u vindt dat de Intermediair niet voldoet aan de CIRE transparantie eisen. Hier leest u hoe u een klacht kunt indienen.

6. Kan een Intermediair weer op Verified komen als hij Non-Verified wordt na een klacht?

Ja, de mogelijkheid bestaat dat de Commissie Compliance besluit om een Intermediair een bepaalde tijd op Non-Verified te zetten en wanneer deze periode voorbij is de betrokken Intermediair uit te nodigen om op voldoende integere wijze aan te tonen dat hij compliance maatregelen heeft getroffen die een herhaling van de eerder vastgestelde overtreding kan voorkomen. De Intermediair wordt dan in de gelegenheid gesteld – binnen een vastgestelde termijn – zijn processen op orde te brengen. Op deze wijze worden goedwillende partijen meegenomen in een kwaliteits- en verbetertraject.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.