Toezicht

Er is onafhankelijk toezicht op de naleving van de CIRE Gedragscode. De CIRE Commissie Compliance behandelt klachten die binnenkomen bij de Beheerder op het CIRE meldpunt.  De CIRE Geschillencommissie behandelt Beroepen.

Toezicht en handhaving

Intermediairs die zich registreren in CIRE commiteren zich aan de CIRE Gedragscode. Onafhankelijk toezicht op de Code vindt plaats door de CIRE Commissie Compliance en Geschillencommissie.  De Commissie Compliance behandelt klachten over energieverkoop door intermediairs en acteren op signalen uit de markt. De Commissie Compliance beoordeelt aan de hand van de klacht, het verweer en het bewijsmateriaal of een klacht gegrond is en doet vervolgens uitspraak. De CIRE Geschillencommissie behandelt beroepen. Dat wil zeggen zij bekijken een zaak opnieuw als de klager of beklaagde bezwaar heeft tegen de uitspraak van de Commissie Compliance. De samenstelling van de commissies en de procedures voor toezicht en handhaving staan in het CIRE Handhavingsregelement.

Handhavingsreglement

Naam Versie Document

CIRE Handhavingsreglement

Download

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.