Commissie Compliance

Het toezicht op het CIRE-transparantiekeurmerk is in handen van de Commissie Compliance en de Geschillencommissie.

Commissie Compliance

De CIRE Commissie Compliance behandelt klachten die binnenkomen bij de Beheerder op het CIRE meldpunt. Iedereen die meent dan de CIRE Gedragscode wordt overtreden door een Verified Intermediair, kan een gemotiveerde klacht indienen via het klachtenformulier op de CIRE-website. Wij zullen u dan altijd vragen of u de klacht reeds besproken heeft met de Verkopende partij. Kwam u er niet uit, of kreeg u geen contact? Dan kan CIRE helpen. De Commissie Compliance beoordeelt aan de hand van de klacht, het verweer en het bewijsmateriaal of een klacht gegrond is en doet vervolgens uitspraak.

Als er sprake is van een overtreding van de CIRE Gedragscode kan de Commissie Compliance verschillende sancties opleggen. Zo kan zij een status in het CIRE-register wijzigen en het CIRE-keurmerk van een partij (tijdelijk) intrekken.

Een belangrijk instrument is ook het algemeen bekend maken van een uitspraak inclusief de naam van betrokken Intermediair. Deelnemende energieleveranciers en distributieplatforms worden altijd op de hoogte gebracht van de door de CIRE Commissie Compliance gedane uitspraken.

Leden
  • Janneke Adams-Kasius
  • Tom Boer
  • Martijn van den Bosch
  • Martina Ensink
  • Quinten Verburg
  • Ellen Wevers

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.