Een opt-in aantonen, hoe doet u dat?

De bewijslast voor het aantonen van rechtsgeldige toestemming voor telefonische benadering (opt-in) ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke (Artikel 7 lid 1 AVG)’. In normale mensentaal betekent dit dat als een intermediair een lead belt met als doel hem een aanbod voor energie te doen, de intermediair moet kunnen bewijzen dat de consument hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wat zijn de eisen aan een goede opt-in?
Een goede opt-in is volgens de wet:

  1. Vrij gegeven: de deelnemer kan bij deelname aan de winactie kiezen om een opt-in voor telefonische benadering te geven (dit is geen verplichting).
  2. Specifiek: het is de deelnemer duidelijk welke intermediair telefonisch contact opneemt óf dat hij door een bemiddelaar/intermediair benaderd wordt voor een energieaanbod.
  3. Geïnformeerd: het is de deelnemer duidelijk dat het doel van de telefonische benadering het doen van een energieaanbod is. De opt-in zal te allen tijde duidelijk onderscheidend moeten zijn van de overige content en of redactionele uitingen in de (win)actie/het concept. Bij de opt-in moet een link naar het privacy statement staan.
  4. Ondubbelzinnig: het geven van de opt-in vereist een actieve handeling van de deelnemer, bijvoorbeeld door het aanvinken van een hokje.
  5. Intrekbaar: de deelnemer kan zijn toestemming intrekken en wordt hierover adequaat geïnformeerd bijvoorbeeld in een privacy statement van de leadpartij/organisator.

Bewijs van een opt-in
De intermediair moet vervolgens kunnen aantonen dat de consument toestemming heeft gegeven voor telefonische benadering en dat die toestemming voldoet aan de hierboven genoemde eisen. Hij moet dus van iedere lead kunnen aantonen dat toestemming is gegeven en waarvoor, hoe en wanneer die is gegeven. Dat houdt in dat kan worden bewezen op welk tijdstip, vanuit welke URL en op basis van welke registratietekst toestemming is verkregen en welk privacy statement er op dat moment is gehanteerd.

En daar gaat het soms mis. Vaak wordt wel een excel aangeleverd met contactgegevens van de consument, een time-stamp, een ip-adres en een url van de campagne. Maar veelal is die url niet meer actief. Of is de url nog wel actief maar is de intermediair niet meer opgenomen in de campagne. Op die manier kunt u niet achterhalen hoe de toestemmingsvraag eruitzag. En of deze apart is uitgevraagd of onderdeel is van een sponsorlijst bijvoorbeeld. Daar moeten intermediairs dus alert op zijn en hierover afspraken maken met leadleveranciers. Zorg dat zij ook kunnen aantonen hoe de opt-in er voor u uitzag, door middel van screenshots, versiebeheer en een archief van html’s en sponsorlijsten.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.