CIRE Geschillencommissie – Beroep

De CIRE Geschillencommissie behandelt hoger beroep zaken. Dat wil zeggen zij bekijken een zaak opnieuw als de klager of beklaagde bezwaar heeft tegen de uitspraak van de Commissie Compliance. Hierbij kijkt de geschillencommissie of de procedure zorgvuldig is geweest en behandelt  de commissie de zaak opnieuw. Ook voor de geschillencommissie is een onafhankelijk voorzitter aangetrokken. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden.

Roel Paris voorzitter  CIRE  Geschillencommissie

Roel Paris is benoemd tot voorzitter van de CIRE Geschillencommissie. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst. Paris werkte sinds 1989 als rechter bij de rechtbank Den Haag , waar hij zich hoofdzakelijk bezighield met civiel recht. Paris vervult diverse nevenfuncties waaronder voorzitter van verschillende geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SCG).

Henk Zuur aangesteld als vertegenwoordiger  van de energieklant

Henk Zuur is binnen de geschillencommissie de representant van de eindklant. Het is voor hem geen onbekende rol. Op voorspraak van de Consumentenbond is hij lid van een zestal geschillencommissies van SCG, waaronder die van energie. Tot 2018 was Henk Zuur lid van de Reclame Code Commissie. Henk bekleedde diverse functies in en rond de rechtspraak. Zo was hij o.a. kabinetschef van de Procureur-Generaal Gerechtshof Den Haag, Directeur en Algemeen Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en directeur en Algemeen Secretaris van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Vertegenwoordigers namens de sector

De geschillencommissie bestaat daarnaast uit drie vertegenwoordigers uit de sector. Bij iedere casus zullen er twee representanten van twee verschillende energieleveranciers en één namens het platform betrokken zijn. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de omstandigheid dat indien er in de Commissie Compliance een representant van bedrijf X naar de klacht heeft gekeken, hetzelfde bedrijf niet betrokken is bij de beoordeling door de geschillencommissie.  Bert Schilperoord neemt deel in de CIRE Geschillencommissie namens Nemesys Group. Hij heeft brede ervaring, onder andere met compliance in de financiële sector. Nu houdt hij zich op dagelijkse basis bezig met compliance voor Nemesys.

 

Distributieplatform

Jurgen Breeman – Connecthing

Bert Schilperoord – Nemesys groep

Aylar Sheidaei – Arcum Marketing

Energieleverancier

Lonneke Boumans – Essent

Agnès de Putter – Engie

 

‘Sturing geven aan de praktijk’

Prisca Ancion, voorzitter SITE is zeer verheugd met de benoemingen. “Met onafhankelijke voorzitters, de representant van de eindklant en een brede vertegenwoordiging namens de energieleveranciers en platformen, heeft CIRE een enorme hoeveelheid kennis en kunde in huis gehaald. Onder leiding van deze vrouwen en mannen kunnen we werken aan een stevig keurmerk, onafhankelijke oordeelsvorming en jurisprudentie die sturing geeft aan de praktijk van de intermediaire verkoop. Hoe moet je straks de opt-in voor telemarketing aantonen, waar moet die aan voldoen? Met dit handhavingskader kunnen we laten zien dat we als sector in staat zijn om uitwassen binnen de branche effectief te bestrijden.”

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.