CIRE Commissie Compliance – eerstelijns klachtenafhandeling

Het toezicht op het CIRE-transparantiekeurmerk is in handen van de Commissie Compliance en de Geschillencommissie. De Commissie Compliance beoordeelt aan de hand van een klacht, het verweer van de betrokken Intermediair en het bewijsmateriaal of een klacht gegrond is en doet vervolgens uitspraak. Op deze wijze bepaalt de CIRE Commissie Compliance of aan de betrokken intermediair terecht of onterecht de status verified is toegekend.

De CIRE Geschillencommissie behandelt hoger beroep zaken. Dat wil zeggen: zij bekijken een zaak opnieuw als de klager of beklaagde bezwaar heeft gemaakt tegen een uitspraak van de Commissie Compliance.

Keurmerk intrekken

Als er sprake is van een overtreding van de CIRE Gedragscode kan de Commissie Compliance verschillende sancties opleggen. Zo kan zij een status in het CIRE-register wijzigen en het CIRE Keurmerk van een partij (tijdelijk) intrekken. Een belangrijk instrument is ook het algemeen bekend maken van een uitspraak inclusief de naam van betrokken intermediair. Deelnemende energieleveranciers en distributieplatforms worden altijd op de hoogte gebracht van de door de CIRE Commissie Compliance gedane uitspraken, met de naam van de betrokken intermediair.

Hans Fokker benoemd tot voorzitter Commissie Compliance

Hans Fokker is aangetrokken als voorzitter van de Commissie Compliance. Fokker, oud raadsheer in het Hof Arnhem, heeft o.a. als nevenfunctie jarenlang het voorzitterschap van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vervuld. Met Hans Fokker halen wij een zeer bekwame voorzitter in huis die de onafhankelijkheid van deze commissie zal borgen. “Het spreekt mij aan dat ik mijn lange rechtsprekende ervaring hier mag inzetten. Ik heb met veel genoegen vele jaren een soortgelijke functie bekleed bij de Reclame Code Commissie. Onafhankelijke geschilbeslechting is erg belangrijk voor het vertrouwen van het publiek en de deelnemers in de sector. Deze maand gaan we van start met het behandelen van de eerste casussen.”

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

De commissie bestaat naast de voorzitter uit vertegenwoordigers uit de sector. Bij iedere casus zal er een representant van een energieleverancier en een platform betrokken zijn. Zij zullen rouleren per vergadering en zijn gebonden aan de Gedragscode voorzitters en leden van de Commissie Compliance en de Geschillencommissie.

 

Distributieplatform

Tom Boer – Arcum Marketing

Martijn van den Bosch – Boem Marketing

 

Energieleverancier

Janneke Adams-Kassius  – Essent

Martine Ensink – Total GP

Anne Peters – Vandebron

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.