Commissie Compliance & Geschillencommissie van start

Het SITE bestuur heeft vorige maand de voorzitters en de leden van de CIRE Commissie Compliance en CIRE Geschillencommissie benoemd. Met de nieuwe bemensing is onafhankelijke handhaving van het keurmerk nog beter verankerd. Dat is belangrijk ook met het oog op de toekomst, waar we niet alleen er voor willen zorgen dat de gehele branche uitsluitend met CIRE Verified intermediairs werken, maar waar we ook een vliegende start hopen te maken met het CIRE Personen register (CIP). Een register van individuele verkopers dat als doel heeft alleen die verkopers op te nemen in het register die verkopen volgens de wet- en regelgeving zoals staat in de CIRE Gedragscode.

Onafhankelijk toezicht

De beide commissies staan onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, werkzaam geweest in de rechterlijke macht, met ervaring in de ‘lekenrechtspraak’ zoals dat dan heet. Naast de onafhankelijke voorzitter beslist in de CIRE Geschillencommissie ook een vertegenwoordiger namens de energie eindklant (consument) mee. Natuurlijk worden ook de leverancier en de intermediair vertegenwoordigt in beide commissies. Wij hebben gelukkig veel van u daarvoor bereid gevonden om zitting te nemen. Vanzelfsprekend oordeelt ieder lid van de commissies aan de hand van de stukken op basis van eigen inzicht en overtuiging, en hebben zij een geheimhoudingsplicht.

Nieuwe wetgeving leidt onherroepelijk tot meer zichtbaarheid

Overigens lijkt het erop dat de nieuwe Telecomwet, met daarin de opt-in voor telemarketing deze zomer al van kracht wordt. Het ministerie wil de wet graag op 1 juli a.s. in werking laten treden. Dat zal zijn weerslag hebben in termen van beldruk, en daardoor ook de zichtbaarheid van het kanaal. Ook dan is het belangrijk dat we laten zien dat het verlenen en intrekken van het CIRE-transparantiekeurmerk zorgvuldig en onafhankelijk plaatsvindt. Bij de verkoop van een complex product als energie is het onmogelijk om geen annuleringen, vragen of klachten te genereren. Dat is ook niet erg, als het maar incidenten blijven en klachten adequaat worden oplost.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.