Opt-in telemarketing breed gesteund door Tweede Kamer

De wetswijziging van de Telecommunicatiewet is voltallig besproken in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft als doel om ongevraagde communicatie door middel van telemarketing alleen nog toe te staan op basis van opt-in (toestemming). Bellen met eigen klanten mag onder voorwaarden nog wel. Het voorstel heeft steun van de gehele Kamer

Volledige Kamer steunt voorstel opt-in (toestemming)

Kort samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen voor het telemarketingkanaal:

  • Een opt-in wordt verplicht voor telemarketing gericht op natuurlijke personen (ook ZZP’ers).
  • Bellen onder de ‘klantrelatie-uitzondering’ blijft toegestaan, maar de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan na medio 2021 zelf besluiten om de termijn van de klantrelatie te beperken.
  • De organisatie moet outbound bellen met een herkenbaar nummer.

De Tweede Kamer steunt deze wijzingen.

Klantrelatietermijn toch laten bepalen door de wetgever

Verschillende Kamerleden bepleiten om de termijn van de klantrelatie niet over te laten aan zelfregulering (deze staat nu in de Code Telemarketing), maar vast te stellen met een AMvB.  Een aantal vindt de termijn drie jaar ook ruim. Staatssecretaris Mona Keizer geeft wel aan dat er uit een laatste peiling blijkt dat de consument nog ontevreden is over telemarketing. Maar ze wijst erop dat deze zelfregulering nu een half jaar geldt en wil de sector een redelijke kans geven zichzelf te bewijzen. De VVD geeft aan te willen dat een dergelijke AMvB weer aan de Kamer wordt voorgelegd. De staatssecretaris ontraadt dit.

Extra bescherming voor de ZZP’er: alleen bellen MET toestemming

ZZP’ers vallen ook onder de bescherming van deze wet. Alle regels voor telemarketing gelden namelijk voor natuurlijke personen, dus ook ZZP’ers en VOF’s. Ook zij mogen straks alleen mét toestemming worden benaderd. Sommige Kamerleden vragen zich af of dit voldoende bescherming biedt tegen de handel in hun gegevens. Bedrijfsgegevens worden opgenomen in de KvK en in het kader van rechtszekerheid gedeeld. Staatsecretaris Keizer geeft aan dat dit valt onder de handelsregisterwet, die nu eigenlijk niet aan de orde is. Er worden hierover toch een aantal moties ingediend. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of dit aspect kan worden meegenomen bij een evaluatie van de wet.

Roep om extra wetgeving voor deurwerving

Een aantal Kameleden vreest dat met het verder inperken van telemarketing de druk op deurwerving toeneemt. Zij vragen dan ook om wetgeving. Het geeft wel aan dat ook dit kanaal maatschappelijk weerstand oproept. CIRE is druk bezig om ook deurwerving te reguleren door alle verkopers op te nemen in een register.

Timing:  inwerkingtreding van de wet

De wet moet nog naar de Eerste Kamer voor behandeling.  Afhankelijk van hoe snel de behandeling plaatsvindt – ook met het oog op verkiezingen, kan de wijziging ofwel 1 juli aanstaande of 1 januari 2022 van kracht worden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.