Nieuwe CIRE Gedragscode geldt sinds 1 januari 2021

Per 1 januari is de  CIRE Gedragscode en Handhavingsreglement aangescherpt. U vindt de nieuwe documenten op de CIRE website.

Aansluiting bij bestaande zelfregulering

De gedachte achter CIRE is dat een intermediaire verkooporganisatie bereikbaar, online vindbaar én zichtbaar is. Het moet voor de klant duidelijk zijn wie de verkoper is, zo kan hij ook bij misstanden zijn recht halen. In de CIRE Gedragscode wordt duidelijk omschreven aan welke eisen de intermediair minimaal moet voldoen om voor het transparantiekeurmerk in aanmerking te komen. Ook is nadrukkelijk opgenomen dat -bij klachten- de verkoper zélf moet aantonen dat hij zich aan de regels houdt.  In de CIRE Gedragscode wordt aangesloten bij de in de Nederlandse Reclame Code opgenomen Code Telemarketing en Code Fieldmarketing  en bij de bepalingen uit de Gedragscode Consument en energieleverancier van de branchevereniging Energie Nederland. Dit betekent dat als een Intermediair deze codes overtreedt, hij automatisch ook in strijd handelt met de overeenkomstige bepalingen van de CIRE Gedragscode.

 

Meldplicht voor relevante uitspraken van rechters en toezichthouders

De intermediair tegen wie een uitspraak is gedaan over de verkoop van energiecontracten door een bevoegde instantie, zoals een rechter, toezichthouder en/of de Reclame Code Commissie dient dit uit eigen beweging direct te melden bij de Beheerder van CIRE. Niet tijdig melden betekent overtreding van de CIRE Gedragscode en mogelijk verlies van het CIRE transparantiekeurmerk.

Wilt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen en nieuws? Ontvang onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws. Wilt u dit toch niet? U meldt u zich gemakkelijk af met de link die onderaan onze e-mails staat. U leest er meer over in ons privacy statement.